Contact

Conducerea

Comisii de specialitate

Nr. crt.Comisia pentru administratia publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, amenajarea teritoriului si urbanismCalitatea detinuta in comisia de specialitatePartid politic
1DOBREA JANPresedintePNL
2CHIRIAC VALENTINSecretarPNL
3GROSU ADRIANMembruPNL
4CARP ILIE AURELMembruPNL
5NEAGU MARIANMembruPSD
Nr. crt.Comisia pentru activitati social culturale, culte, invatamant, sanatate si familii, sport, protectie sociala, protectie copii si tineretCalitatea detinuta in comisia de specialitatePartid politic
1ROMAN VERGILPresedintePNL
2TABUS MIRABELA IULIANASecretarPNL
3MACNEA IOANMembruPNL
4MUNTEANU CATALINMembruPNL
5STOICHICI FLORINMembruPSD
Nr. crt.Comisia pentru dezvoltare economico-sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului si turismCalitatea detinuta in comisia de specialitatePartid politic
1NISTOR COSTELPresedintePNL
2CHIRIAC VALENTINSecretarPNL
3BARBOSANU FLORINELMembruPNL
4DOBREA JANMembruPNL
5MACARIE LUCIANAMembruPNL

 

Membrii Consiliului Local Vetrișoaia

Skip to content