Proiecte de hotărâri ale autorității deliberative

Anul 2022

Anul 2023

Hotărârile autorității deliberative

Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative

Anul 2022

Anul 2023

Anul 2024

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative

Anul 2022

Anul 2023

Anul 2024