Select Toggle Title Date
pdf Referat si raport inventar 2024 ( pdf, 188 KB ) (110 downloads)
pdf Proiect de hotarare atestare la domeniul privat ( pdf, 166 KB ) (137 downloads)
pdf Ph salarizare 01 06 2024 ( pdf, 333 KB ) (138 downloads)
pdf Referat de aprobare PAAR ( pdf, 148 KB ) (252 downloads)
pdf REFERAT DE APROBARE aprobare ROF ( pdf, 125 KB ) (233 downloads)
pdf PROIECT HCL rectificarea a III a 2024 ( pdf, 180 KB ) (77 downloads)
pdf Proiect de hotarare privind solicitarea aprobarii anularii numerelor cadastrale 77044 si 77045 inscrise in CF 71825 suprafata de 356 m p, teren extravilan, aparţinând domeniului privat al U A T Vet ( pdf, 203 KB ) (218 downloads)
pdf Proiect de hotarare privind organizarea si finantarea manifestarilor cultural artistice, sportive, ( pdf, 228 KB ) (238 downloads)
pdf Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al comunei Vetrișoaia, judetul Vaslui ( pdf, 167 KB ) (214 downloads)
pdf Proiect de hotarare privind aprobarea actualizării Planului de analiză și acoperire a riscurilor în domeniul situațiilor de urgență al comunei Vetrișoaia, județul Vasl ( pdf, 172 KB ) (230 downloads)
pdf Proiect de hotarare APROBARE INVENTARIERE MASA IMPOZABILA 2025 ( pdf, 190 KB ) (227 downloads)
pdf Proiect de hotarare privind actualizarea devizului ”Construire CCI” ( pdf, 103 KB ) (249 downloads)
pdf Proiect de hotarare ROF ( pdf, 151 KB ) (418 downloads)
pdf Proiect de hotarare inchiriere spatiu bloc ( pdf, 204 KB ) (491 downloads)
pdf Proiect de hotarare ajutor de urgenta ( pdf, 358 KB ) (454 downloads)
pdf PROIECT DE HOTARARE DRAGOBETE SI 8 MARTIE 2022 ( pdf, 161 KB ) (471 downloads)
pdf Proiect de hotarare Consilieri locali evaluare ( pdf, 187 KB ) (560 downloads)
pdf Ph salarizare privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vetrisoaia, judeţul Vaslui, incepand cu 01 martie 2024 ( pdf, 336 KB ) (464 downloads)
pdf Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE ( pdf, 279 KB ) (542 downloads)
pdf Proiect HCL Revocare hcl salarizare ianuarie 2024 ( pdf, 262 KB ) (458 downloads)